Certificaten

Schoonmaakorganisatie Succes beschikt over diverse certificaten die professionaliteit en veiligheid binnen onze organisatie waarborgen. Hieronder een korte omschrijving en toelichting.

OSB keurmerk

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. OSB-leden moeten zich houden aan strenge eisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, de gedragscode schoonmaakbranche, veiligheid op de werkvloer en schoonmaakspecifieke zaken.  Wij mogen het OSB keurmerk voeren omdat onze organisatie voldoet aan de door hen gestelde eisen.

OSB keurmerk

NEN 4400-1

Het NEN 4400-1 certificaat staat voor het feit dat Succes voldoet aan alle wettelijke eisen die gesteld worden aan personeel en geeft tevens aan dat de administratie geheel op orde is. Wij zijn daardoor ingeschreven in het register van de Stichting Normering Arbeid. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Jaarlijks wordt onze organisatie hiervoor getoetst door Bureau Cicero.

NEN 4400-1 certificaat

ISO 9001:2015

Dit certificaat geeft aan dat Succes voldoet aan de norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de diverse activiteiten binnen de organisatie is bepalend voor het goed kunnen bedienen van onze klanten. Jaarlijks vindt hierop een controle plaats die wordt uitgevoerd door TÜV Rheinland.

VCA

De medewerkers van Succes werken volgens de Veiligheids Checklist Aannemers. Deze norm staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu en geeft aan dat wij werken op een veilige en verantwoorde wijze. Een en ander is vastgelegd in ons handboek en wordt jaarlijks gecontroleerd door TÜV Rheinland .

VCA gecertificeerd